Electromaniacs - España Cani (Instrumentalia) Chord Guitar

(Intro) A A# A A# A A# A

A A A# A
Am F D# D

(Intro) A A# A A# A

D -D# D D D-D#-D
D -D# D D D-D#-D
D D
D# F A#
D# F D
D D

(Intro) D

G D D G
G D D G

B B D D
G D D G
G D D
G G# A A# A A# A

D -D# D D D-D#-D
D -D# D D D-D#-D
D D
D# F A#
D# F D
D D

(Intro) D

G D D G

B B D D
G D D G
G D D G D G

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel