Dimas (Syubbanul Muslimin) - Yahanana Chord Guitar

Am              G
Zhoharoddinul muayyad
G Am
bizuhurin Nabi Ahmad
Am G
Zhoharoddinul muayyad
G Am
bizuhurin Nabi Ahmad

Am G
Yahanana.. bi Muhammad
Am G
Yahanana.. bi Muhammad
F Am
Dzalikal fadhlu minallah

Am G
Zhoharoddinul muayyad
G Am
bizuhurin Nabi Ahmad
Am G
Zhoharoddinul muayyad
G Am
bizuhurin Nabi Ahmad

Am G
Yahanana.. bi Muhammad
Am G
Yahanana.. bi Muhammad
F Am
Dzalikal fadhlu minallah

Am G
Zhoharoddinul muayyad
G Am
bizuhurin Nabi Ahmad
Am G
Zhoharoddinul muayyad
G Am
bizuhurin Nabi Ahmad

Am G
Yahanana.. bi Muhammad
Am G
Yahanana.. bi Muhammad
F Am
Dzalikal fadhlu minallah

Am G
Khusso bissabil ma tsaani
G Am
Wahawaa luthfal maaani
Am G
Khusso bissabil ma tsaani
G Am
Wahawaa luthfal maaani

Am G
maa lahu fil kholqi tsaani
Am G
maa lahu fil kholqi tsaani
F Am
wa alaihi anzalallah

Am G
Zhoharoddinul muayyad
G Am
bizuhurin Nabi Ahmad
Am G
Zhoharoddinul muayyad
G Am
bizuhurin Nabi Ahmad

Am G
Yahanana.. bi Muhammad
Am G
Yahanana.. bi Muhammad
F Am
Dzalikal fadhlu minallah

Am G
Shollu ala khoiril anam
G Am
Almushthofaa badrittamam
Am G
Shollu ala khoiril anam
G Am
Almushthofaa badrittamam

Am
Shollu alaihi wasallimmu
G
wasallimmu wasallimmu
Am
Shollu alaihi wasallimmu
G
wasallimmu wasallimmu
F Am
Yasy fa lana yaumazziham

Am G
Zhoharoddinul muayyad
G Am
bizuhurin Nabi Ahmad
Am G
Zhoharoddinul muayyad
G Am
bizuhurin Nabi Ahmad

Am G
Yahanana.. bi Muhammad
Am G
Yahanana.. bi Muhammad
F Am
Dzalikal fadhlu minallah

Am G
Khusso bissabil ma tsaani
G Am
Wahawaa luthfal maaani
Am G
Khusso bissabil ma tsaani
G Am
Wahawaa luthfal maaani

Am G
maa lahu fil kholqi tsaani
Am G
maa lahu fil kholqi tsaani
F Am
wa alaihi anzalallah

Am G
Zhoharoddinul muayyad
G Am
bizuhurin Nabi Ahmad
Am G
Zhoharoddinul muayyad
G Am
bizuhurin Nabi Ahmad

Am G
Yahanana.. bi Muhammad
Am G
Yahanana.. bi Muhammad
F Am
Dzalikal fadhlu minallah..
Previous
Next Post »